/ Užitečné informace / Pokyny pre montáž

Návod na montáž sklenených panelov do kuchyne

POZOR! – na zadní stěně skleněného panelu je pro ochranu nalepeno několik proužků oboustranné lepicí pásky. NEODSTRAŇUJTE z pásky fólii/ochranný papír. Očistěte zeď od prachu a mastných nečistot. Měli byste také vytřít zadní stranu kuchyňského panelu. Tím se zajistí stabilní upevnění.

Pro přilepení skleněných panelů na zdi v kuchyni doporučujeme použít montážní lepidlo bez rozpouštědel, tzv. lepidlo na zrcadla. Výsledky testů, které jsme provedli, ukazují, že jiná lepidla nejsou zárukou stabilního upevnění.

Malé množství lepidla (postačí kapka velikosti zrnka fazole) aplikujeme bodově, každých pár centimetrů uprostřed každé pásky. Po aplikaci lepidla na pásku přitlačíme silně kuchyňský panel ke zdi.

DŮLEŽITÉ – doba tuhnutí lepidla je v rozmezí od 24 až 48 hodin. Pamatujte, že po přitlačení panelu ke zdi je třeba jej podepřít – buď kuchyňskou deskou nebo lištou/klínem. Teprve po uplynutí doby tuhnutí lepidla, tedy nejpozději po 48 hodinách, můžeme podpěru odstranit.

PAMATUJTE – použití jiných metod lepení a aplikace lepidla mimo pásky může způsobit poškození grafiky, které není předmětem reklamace.